Topik iki wis suwe pengin tak tulis. Lagi iki kaleksanan. Ngene critane, anakku pilingane (daerah di antara mata dan telinga) muncul putih-putihe. Miturutku kuwi panu kaya biasane, njur tak wenehi Canesten. Nganti pirang-pirang ndina ora ana perubahan malah saya amba. Aku rada kuwatir, njur anakku tak gawa nyang dokter kulit.

Sakwise dipriksa, dokter kulit kandha anakku kena jamur, njur diwenehi resep. Doktere njaluk bayaran suwidak ewu kanthi pesen kudu tuku obat nyang apotik “K” lan pesen yen obate entek kudu teka maneh. Sakwise kuwi obat tak tebus kanthi rega satus seket ewu.

Sepisanan ngombe obat ana tandha-tandha mari. Sakwise obate entek, aku mara nyang dokter kulit maneh merga pancen durung mari tenan. Mbayar maneh, dokter lan obat yen ditotal rong atus ewu luwih.

Nganti obate entek, jebul penyakite anakku durung mari. Meh wae anakku tak gawa maneh nyang dokter kulit kuwi. Nanging bareng tak etung-etung entekke wis luwih saka patang atus ewu aku dadi rasa-rasa. Aku njur nduwe pikiran liya. Anakku tak tari, gelem ra nganggo obat sing luwih mandi? Rada lara nanging khasiate isa di jagakke. Anakku gelem.

Aku njur lunga nyang toko obat, tuku Kalpanax rega pitung ewu utawa malah mung nem ewu limang atus. Tekan omah, kipas angin tak urupke, anakku tak kon madhep kipas angin. Kalpanax tak oleske, anakku rada kelaran, nanging tak yem-yemi yen obat iki luwih mandi.

Sakwise sawetara dina, khasiate obat wis katon. Dina iki, anakku wis mari saka lara kulite, mung butuh dhuit pitung ewu rupiah.

Iklan