Cangkem, coba sampeyan rasakke, yen aku muni “cangkemmu”, mesthi krasa kasar. Ya, ntes wae aku maca komentar ing detik.com, ana wong sing ngomentari sawijining dosen : “pak x cangkem mu lho…”.

Tembung-tembung sing sak jane “netral”, yen di ucapke ing kahanan tertentu, bisa-bisa dadi pisuhan. Umume jenenge anggota badhan isa dadi pisuhan. Mbuh, aku ra ruh kenapa jenenge anggota badhan cocok banget dadi pisuhan. Contone, matamu, udelmu, ndhasmu, dhengkulmu lan liya-liyane. Nanging ora kabeh cocok yen dinggo misuh, contone: rambutmu, jempolmu, kupingmu (yen ditambahi kopoken isa dadi pisuhan) lan liya-liyane.

Ana maneh tembung-tembung sing favorit kanggo misuh, yakuwi jenenge kewan-kewan kayata, asu, bajing, wedhus, babi, munyuk lan liya-liyane. Nanging uga ora kabeh jeneng kewan cocok kanggo misuh, contone: semut, pitik, bebek, jaran…

Mbuh sapa sing mulai, tembung-tembung kuwi kok cocok kanggo misuh. Aku ora arep ngajare sampeyan kabeh misuh, sebab kabeh mesthi wis pinter tanpa diajari. Ning ndalan, ning sekolahan, ning radio, ning tipi, wis akeh wong misuh….sampeyan mesthi pinter ‘dengan sendirinya’.

Sing paling becik, ra sah misuh !!!

Iklan