Anakke sing nomer telu ntes wae dites golongan darahe, golongane AB. Aku rada kaget, lho kok AB, perkiraanku anak-anakku kemungkinan mung nduweni golongan darah B utawa O. Anakku mbarep O, nomer loro B, lho sing iki kok AB.

Golongan darahku B, bojoku B, miturut tabel pewarisan golongan darah, kemungkinan anakku nduweni golongan darah B utawa O.

Bojoku bola-bali tak takoni, golongan darahe apa, sak elinge B, aku ra percaya. Dhekne tak kon tes golongan darah.

Dina kuwi aku maca hasil laborate anakku, ana kartu golongan darah, tak waca duweke bojoko. Hasile golongan darahe A. Kejawab sakiki, kenapa anakku golongan darahe AB. Sebab miturut tabel pewarisan kemungkinan anak-anakku nduweni golongan darah O, A, B lan AB.

Iklan