Bubar sholat asar ditutuge kajian rutin kanthi nekakke ustadz. Kelebihane ustadz iki dibandhing liyane, dhekne pinter menehi motivasi marang audien supaya tetap optimis nglakoni urip iki.

Sang Juara

Salah siji sing isih tak eling-eling, awakke dhewe lahir saka persaingan kurang luwih 20 yuta per milli liter sel sperma. Sing menang mung siji lan dadi awakke dhewe iki. Dadi kabeh manungsa wis nate dadi juara siji. Mula saka kuwi ora oleh pesimis ngadhepi urip iki, lan kudu optimis isa mbaleni dadi juara ing bidhang liyane. (Iki jarene pak Ustadz)

Iklan