Email ing pabrik nggunakke exchange server. Nanging akhir-akhir iki njelehi, kirim terima email rada kacau. Ntes wae tak tes ngirim email nyang account gmail ku, nganti aku nulis iki durung tekan-tekan.

Ngertiku awite aku nampa email saka groupku, tak waca-waca kok ra nyambung jawabane. Njur tak bukak grup kuwi lewat browser,lha….tenan jebul wis ana 6 email, nanging sing tak tampa lewat account pabrik mung siji.
Jan…njelehi…

Iklan