Alhamdulillah, akhire anakku sida operasi Hypospadia. Apa kuwi hypospadia? Yen panjenengan googling bakal nemu akeh artikel ngenani penyakit iki. Iki sawijining kelainan alat kelamin.

Saksuwene rong minggu dhewekne ora pipis lewat manuke, nanging lewat selang sing dipasang ing sak ngisore udel. Sakiki wis normal, anakku wis ora repot maneh yen arep pipis.

Iklan