Bojoku kandha yen ana tamu, tak takoni jarene pak A. Halaah paling arep utang, prasangkaku elek wis metu sik. Bojoku tak kon nemoni nanging emoh, jarene pengin ketemu aku.

Sakwise tak salami terus tak kon lungguh. Dhekne njur crita yen omahe ing desa liya klelep banjir. Ee..jebule omahe akeh. Prasangka elekku metu maneh, mesthi pengin njaluk bantuan. Ra reti uthegku kok kotor banget, sebabe aku wis pernah meh diperes dening tamuku iki wektu dhekne dadi ketua RT.

Ngalor ngidul ngomong akhire tenan, dhekne nembung dhit nggo tuku rokok. Sak nalika aku muntab, ora merga njaluk dhite, nanging merga dhekne njaluk dhit nggo tuku rokok. Banjur tak ujar-ujari, yen sampeyan njaluk dhit nggo mangan tak wenehi, nanging nek nggo tuku rokok aku ra sudhi, kanggoku dhekne kemlinthi, mlarat nanging isih ngrokok, kudune wong mlarat kuwi ra sah ngrokok, mikir nggo mangan wae. Aku ngomong akeh-akeh, merga ning omahku dhewe aku wani nyeneni.

Akhire dhekne njaluk ngapura, njur arep pamitan, aku rada mesakke. Wong iki pancen terkenal sebagai warga dengan catatan buruk, kerep ngapusi wong. Nanging wektu dhekne pamitan, tetep wae tak sangoni, kanthi tetep tak tuturi supaya mandheg olehe ngrokok, supaya gelem mikir omahe lan keluargane.

Iklan