Akhir taun aku kudu ngetokke dhuit kanggo kebutuhan sing ora tak rencanakke. Plafon omah jebol merga kayu-kayune dipangan rayap. Kabeh kayune kudu diganti, semono uga eternite.

Durung mbayari tukange. Rayap pancen ganas banget, ora weruh asale, ngerti-ngerti wis ngentekke kayu sak pirang-pirang.

Artikel tentang rayap salah sijine ing kene.

Iklan