Angka pancen ajaib, yen ditulis ing dhuwit isa ndadekke wong padha kedanan pengin nduweni. Saya gedhe saya nyenengke. Coba dhuwit kuwi ra ana angkane, njur piye olehe ngregani?

Yen angka kuwi nemplek ing hasil laborat kang isine kadhar gula,kolesterol lan asam urat, wow… bisa ndadekke priyayi-priyayi sing wingi kemlinthi, dina iki nglentruk merga angkane kabeh diwenehi asterisk sing nunjukke angkane kegedhen.

Presiden Rusia Putin, kuciwa merga hasil pemilu Duma (Majelis Rendah) mung menehi kemenangan 64,1 % . Whalah… angka sakmene gedhene isih wae kuciwa? Mergane ing tahun 2001 dhewekke oleh 80%. Oooo… jebul gedhe banget pengaruhe angka.

Dadi bener kandhane wong-wong, pedagang kuwi yen wingi untung 1000, njur dina iki mung untung 800, dhewekne bakal muni “aku rugi dina iki”.

Dhuh Gusti Allah, mugi Panjenengan maringi pitulung amrih saget emut dhateng Panjenengan, lan syukur dhateng Panjenengan lan ngibadhah ingkang sae dhateng Panjenengan.

 

Iklan