Dina iki dina sing kurang nyenengke. Awit mangkat meh wae aku nabrak mobil ing ngarepku merga mobil kuwi ngerem ndadak. Tekan kantor mulai muncul masalah siji mbaka siji…

Aku oleh telpun saka perusahaan-perusahaan sing wis disurati minggu kepungkur. Jebul agenda sing dirancang ora mlaku kaya sing dikarepke. Pejabat sing diwenehi tugas malah ijin layat tanpa ndelegasekke tugas kuwi marang wong liya.

Yen aku isa misuh mungkin wis tak pisuhi pejabat kuwi, tak sabar-sabarke aja nganti metu nesuku. Pancen kudu dawa ususe ngadhepi wong siji iki.

Iklan