Aku yen ngomong jawa karo bossku ing kantor mesthi nganggo krama inggil. Mergane bossku sing mulai, aku dadi pakewuh.

Boss ku pancen asli Sala, priyayine alus ora kaya aku sing rada kasar. Saiki aku wis pindhah, sawijining dina ketemu ing sawijining acara, aku ngobrol ngganggo krama inggil, kanca-kanca liyane padha gumun nganti ana sing ora sabar ngomentari obrolanku sing nggango krama inggil.

Aku ra gumun yen ana wong sing ngobrol nganggo basa asing, nanging coba panjenengan pirsani ngiwa nengen mesthi arang banget ana wong nom sing ngomong karo kancane nganggo krama inggil.

Yen aku ketemu Pak F, uga saka sala sing umur-umurane padha aku, uga sering ngobrol nganggo basa krama, rada lucu, nanging aku luwih seneng…

Iklan