Lebi, ukara iki muncul maneh wingenane awan. Ukara iki kerep tak rungu wektu aku isih SD. Wong kutha mesthi ra ana sing ngerti tegese. Lebi kuwi tegese tutup, lawange dilebi tegese lawange ditutup.

Awan kuwi aku ngeter mboke cah-cah ngeterke anakan wave of love, kuwi lho jenise kembang sing lagi ngetren, ing pinggiran kutha. Sakwise ngliwati dalan sing mung cukup kanggo sak mobil, akhire tekan desane bakul kembang kuwi. Jebule cukup rame desa kuwi, saksuwene iki aku mung krungu jeneng desa kuwi.

Kaya umume bakul kembang, sakabehing jenis kembang diwadhahi ing panggonan kaya kandhang pitik, nanging ditambahi paranet ing ndhuwure kanggo ngatur sinar srengenge. Sing rada beda, ing njerone uga diwenehi kelinci gunggunge 3 gedhe-gedhe.

Bareng arep mulih, lawange kandhang kembang kuwi lali ditutup, banjur ana sawijining ibu-ibu mbengok, ” lawange durung dilebi, ngko kelincine mlayu lho!!!”. Naah, jebule ukara “lebi” isih dienggo ing desa kono.

Iklan