Bekam dudu beckam pemain bal, nanging sawijinging cara pengobatan, yen wong jawa ngarani canthuk utawa kop. Aku ora sengaja njajal bekam ing kantor, melu-melu kanca liyane.

Aku di bekam ing geger lan dhadha ditambah ing gulu. Ing gulu merga rahangku isih lara senajan wis tak tambakke ing dhokter. Alhamdulillah, rahangku sakiki wis ra lara maneh yen nggo mangap.

Awite gelas-gelas sing isa disedhot ditempelke ing kulit terus pompa sing dienggo nyedhot ditarik. Sakwise sawetara menit sedhotan dikendhoni njur bekas sedhotan dicoblosi nganggo dom sing isa digenti-genti dawane. Aku njaluk ukuran sing paling cendhak, ngono wae isih krasa cekit-cekit.

Sakwise kuwi gelas dipasang maneh njur disedhot maneh. Getih banjur metu ngebaki gelas, njendhel abang semu ireng. Nanging gunggunge getih ora padha ing saben sedhotan, antarane bagian awak sisih kiwa karo tengen, ana sing metune sithik banget.

Iklan