Dina sepisanan utawa hari pertama bocah-bocah mlebu sekolah, nyebabke dalanan dadi luwih rame timbang biasane. Karo nyetir aku rada was-was merga sak elingku ing dina-dina kaya ngene iki gampang banget kedadeyan kacilakan. Aku njur kelingan mboke cah-cah sing kudu mboncengke cah telu nyang sekolahan.

Esuk iki aku maca ing Suara Merdeka, ana bocah sing ketabrak mobil wektu mudhun saka angkutan.

Iklan