Wis tak coba googling lan maca manual antena yagi, nanging durung nemu jan-jane yen masang antene yagi kuwi ing posisi horizontal pirang derajad kemiringane?

Yagi sing wis kepasang rada ndhangak sithik kira-kira 10 derajad jarene sing masang. Aku penasaran piye yen dipasang tanpa ndhangak? Tegese dipasang tegak lurus karo cagak antene?

Sidane kelakon antene tak pasang tegak lurus, sing masang mesthine dudu aku, aku ra wani menek. Karo kanca sing biasa jagongan karo aku kang jarake udhakara 125 km, tak kon ngawat-awati, jebule hasile lumayan. S meter isa notog, mangka kanthi power kang padha biasane ora bisa.

Kesimpulan sementara, yagi ora tak dhangakke ndhisik.

Iklan