Cangkriman kuwi yen di Indonesiakke padha karo teka-teki. Aku isih kelingan beberapa (basa jawane apa?) cangkriman jaman aku isih bocah.

1. Rasane padha karo jenenge = sepet
2. Biru bisane wungu dikapakke? Digebug, biru = babi turu, wungu = tangi.
3. Yen mlaku sikile loro, yen mandheg sikile sepuluh. = wong mikul tumbu utawa wadhah liyane sing sikile papat.
4. Enak endi, daging kucing karo daging pitik? = yen jawabe daging pitik, tegese sampeyan wis nate mangan daging kucing.
5. Burnas kopen, = bubur panas kokopen
6. Jinekpa surba ngisi = kaji menek klapa, susure tiba, ditangisi.
7. Jipat surlat kenthol = kaji mlumpat, susure mencelat, tekene ngganthol.
8. Langdikum ditasbir = lulang dikum, dientas njebibir.
9. Suru bregitu = asu turu dibregi watu
10. lan liya-liyane…

Iklan