Luwih saka ping papat aku dicekel pulisi lalu lintas. Paling akeh ing lampu bangjo. Sakabehing kasus ing bangjo aku ora rumangsa salah siji-sijia. Malahan ing kedadeyan sing pungkasan, cetha banget yen pulisine gawe-gawe.

Yen wektu kuwi aku gelem diadhili ning pengadhilan tak pikir malah rugi merga pulisine kandha enteke paling ora seket ewu. Mangka ing salah sijine kasus, pulisine mung tak wenehi sepuluh ewu wis senenge ra mekakat.

Aku duwe pikiran pengin diadhili wae, nanging yen diitung-etung mesthi ra cucuk, wektune, ragad wira-wirine, durung maneh yen nggawa pengacara, mesthi luwih larang mbayare.

Njur piye apike? Yen diadhili malah entek akeh, yen ora kesenengen pulisine. Nanging yen diumbarke, pulisine bakal saya gendhut, tur mbesuk yen diadhili ing ngarsane Gusti Allah, mesthi aku yo melu urun salah merga gelem mbayar pulisi.

Njur piye, ing ngendi golek pengadhilan sing murah????

Mbuh, muga-muga mengko ing akherat Gusti Allah kersa ngapura aku, babar pisan ora ana niat nyogok, merga ora ana kasus siji-sijia sing aku ngrasa salah…aku diplekotho, timbang entek luwih akeh aku pilih sing luwih sithik, senajan kuwi ora satus persen bener.

Iklan