Aku yakin, ora ana 1 % saka sampeyan sing maca artikel iki pernah ngerti apa kuwi temporomandibuler, aku yo ngono, ntes wae nemu istilah iki. Paling ora ana rong artikel sing mbahas kanthi basa indonesia lan basa Melayu

Meh sesasi rahangku yen cangkemku mangap muni kluthuk-kluthuk ing poke rahang, akhir-akhir ini malah ora bisa mangap sempurna, maksude mangape ora isa amba merga krasa lara ing poke rahang.

Jarene artikel sing wis tak link ing ndhuwur kuwi diarani kelainan sendi temporomandibuler, yen pengin luwih cetha, mangga diwaca piyambak link ing ndhuwur.

Aku rada bingung, kudu menyang dokter gigi apa dokter bedah. Saka dokter umum loro sing tak takoki kabel nyaranke menyang dokter bedah. Wow, yen dibedhah njur piye, ngko pirang-pirang ndina ra isa mangan….

Iklan