Wis meh sesasi mataku kiwa keduten. Nganti aku nulis iki isih wae keduten. Rasane ra kepenak merga ngganggu konsentrasi.

Seminggu kepungkur aku wis priksa ing dokter mata. Jarene keduten kuwi disebabke kacamata sing tak enggo ora pas karo minuse mata. Jelase, minuse mata luwih dhuwur tinimbang kacamatane. Kuwi pancen disengaja merga selisih minus mata tengen karo kiwa akeh banget. Yen kacamatane digawe pas malah krasa ora kepenak.

Pancen wektu dicoba nganggo kaca sing pas, malah krasa abot. Sidane rekomendasine dokter, kacamatane ora usah di ganti. Gantine aku diwenehi obat tetes werna loro, lan sing diuntal siji.

Loro-lorone obat tetes gaweyane cendo, salah sijine tak waca ing efek sampinge ora cocok kanggo wong lara jantung, asma lan bronkitis. Sak liyane kuwi uga bisa nyebabke lemes. Lha tenan bareng mataku tak tetesi pisan, let pirang menit dadaku krasa seseg. Nganti pirang-pirang jam isih seseg. Sidane tak nggo turu. Esuke tangi dadi rasa-rasa, awak lemes kabeh kaya wong bar nyambut gawe abot. Pokoke lemes banget, mangka mung sak tetes thok.

Aku ra wani netesi maneh, yen nekad mbok menawa isa ora tangi-tangi pirang-pirang ndina. Aku durung ning dokter maneh, senajan kedutene durung mari.

Iklan