Kadhang-kadhang yen aku nyinkronke (synchronize) PDA karo komputer ora gelem connect. Menu ing Microsoft ActiveSync sing kanggo ndeteksi koneksi ora mbantu babar blas. Biasane aku banjur nggango cara bodhon kanthi nglakokke restart ben PDA gelem konek karo komputer.

Ntes wae aku nyoba cara liya. Aku mlebu device manager nggoleki USB controller. Banjur tak disable. Sakwise kuwi tak enable maneh, Alhamdulillah PDA ne langksung konek. Jebul ra sah nggango restart komputer barang.

Sakdurunge tak coba mateni MS ActiveSync lewat Task Manager, nanging cara iki ora kasil. Uga kanthi cara nyopot konektor USB, cara iki uga ra ana asile.

Iklan