Merga HP ku phone book -e wis kebak, kepeksa aku nganggo PDA maneh. Jan-jane rada wegah merga kegedhen. Sore kuwi mulih saka golek dhit, aku langsung njujug kolam niliki koi sing saya nggragas mangane. Karepku arep makani, nanging ora nyangka yen PDA sing tak saki malah kecemplung kolam.

Cepet-cepet tak jupuk, tak copot batune, tak kipat-kipatke. Ora nganggo salin klambi langsung PDA tak bukaki, rasane eman merga kudu ngrusak segel, nanging iki siji-sijine cara kanggo nyelametake.

Sakwise kasil tak copoti kabeh skrupe, banjur tak jupukke hair dryer kanggo nggaringke. Rumangsaku wis garing kabeh, batune tak ukur tegangane isi 3,7 volt, njur batu tak pasang maneh. Power tak pejet, Innalillahi…. PDA ne ora gelm star babar blas. Banjur batune tak copot maneh tak ukur maneh, tegangane langsung entek.
Merga ra sabar, charger langsung tak tancepke, ana sing aneh, lampu indikator ora murup orange nanging malih abang, speaker-e muni kresek-kresek wektu power tak pejet, nanging PDA tetep ora gelem start.

Wis entek pangarepku, pikirku PDA kuwi kudu tak gawa menyang tukang service, ning aku khawatir ragade larang, akhire tak nengke wae nganti meh seminggu.

Wingenane, merga penasaran, PDA tak bukak maneh, kabeh skrup tak bukak ora ana sing ketinggalan, konektor sing isa dicopot tak copot kabeh, tombol-tombol tak resiki kontak-e. Terakhir tak hair dryer maneh nganti rada panas, ora mung anget.

Siji mbaka siji bagian-bagian PDA tak balekke, skrup tak kencengi kabeh. Kanthi ngucap Bismillah power tak pencet, Alhamdulillah lamat-lamat tak deleng logone O2 muncul banjur kanthi normal mulai start nginstall windows mobile. Untunge, data-datane wis tak backup sakdurunge kecemplung kolam, dadi aku ora khawatir kelangan data.

Aku wani mbongkar PDA iki merga pengalaman mbongkar HP sing dicemplungku anakku ing kolam koi. Yen HP iki malah wis suwe olehe klelep, wong ngerti yen klelep ya ra sengaja. Mbok menawa sewengi klelepe.

Yen HP rada sederhana merga isine mung PCB siji, sakwise dibuka banjur tak pepe ngono wae, tak balekke maneh banjur sakkabehe bali normal.

Iklan