Ora ngira awan kuwi aku weruh Pak Mudzakir, Pak Guru Basa Jawa sing kerep arep ngecet udele muride. Kabeh tanpa sengaja, awan kuwi aku layat nggone sepupune Ibuku.

Pak Mudzakir jebule isih mulang ing SMP ku mbiyen, ora akeh sing malih kejaba katon saya sepuh. Arep tak aruh-aruhi malah lungguhe ngadoh, mojok, yen aku marani ra kepenak ndadak nerak-nerak wong akeh. Yo wis sing penting padha selamete, kayane wis pangling karo aku.

Iklan