Merga saka karepe Manajer, aplikasi lawas kudu tak bukak maneh. Apliklasi sing isa ngirim jawaban otomatis lan nampa complain saka pelanggan via SMS. Emane, modem sing tak enggo mbiyen wis ra ana. Takon-takon karo kanca ing ruang sebelah jebul dheweke duwe modem siemen anyar MC35i. Tak silih terus tak coba tak hubungke port serial, tak tes nganggo Hyperterminal, receive sms isa nanging nganti tulisan iki tak ketik durung isa send sms…

Aku wis lali piye ngeset modem-e. Aku lagi wegah sinau maneh AT Command, tak deleng pdf e ana 122 halaman, njelehi banget. Sidane aku malah dolanan blog iki, nulis maneh….dasar kesed.

Iklan