Aku rada tertarik mbukak link iki, sawijing bab sing durung dadi masalah ing tanah jawa. Tes alkohol kanggo bocah-bocah sekolah menengah cetha banget ora/durung perlu dianakke ing kene.

Nanging ing amerika wis dadi masalah sing cukup mrihatinake. Piye maneh, dikhabarake kecelakaan bocah-bocah sing bubar ngombe alkohol nyebabake kematian sing gunggunge ngluwihi tentara sing mati ing perang Irak

“There are more kids that die each year in alcohol-related traffic deaths than there are soldiers who have died in
Iraq. The numbers are staggering.”

Nanging ing ngendi wae ana wong sing ngatas namakke kebebasan sing nentang sakabehing aturan sing dianggep ngganggu privacy.

The new test worries civil-liberties advocates and others who oppose school drug testing as an invasion of privacy.

Mbok menawa sing nentang mau, anakke durung mati kecelakaan utawa dhewekke durung nate ngalami kecelakaan merga mabuk.

Yen dibalekke ing privacy, kabeh aturan umume ngganggu privacy. Paling enak mbok menawa urip ning alas, ngono wae ing alas kita bakal dianggep ngganggu privacy ne kewan-kewan galak, yen ra kebeneran isa di emplok macan.

Kanggoku, ing kene isih lumayan, secara moral isih akeh bocah sing apik-apik, masalah ngombe dudu masalah gedhe ing kene. Lan para guru ora nate digawe bingung dening muride sing seneng mabuk, mbok menawa pancen muride ora seneng mabuk utawa muride arep mabuk ning gak duwe dhit.

Yen aku….kadhang-kadhang mabuk yen numpak kendaraan.

Iklan