Salah sawijining shahabat Nabi Muhammad SAW, kang karan Miqdad bin Amr dikenal minangka shahabat sing ora kesusu nan, lan banget ati-atine sak durunge mutuske samubarang marang sawijine pawongan. Bab iki disinauni saka Rasulullah SAW kang wis paring sabda: ” Atine manungsa luwih cepet umub katimbang isine priuk sing lagi umub…”

Piyambake asring nangguhke mbiji kang pungkasan marang sawijing wong nganti cedhak wayah matine wong mau. Tujuane supaya wong kang dibiji ora oleh utawa ora ngalami hal sing anyar maneh, sebab yen wis mati apa maneh sing isa berubah?

Iklan