Merga durung pengalaman gawe blog, aku kangelan wektu nulis tanda ‘lebih kecil’ ing posting sakdurunge wektu nulis syarat kanggo fungsi. Tak edit bola-bali anggere tekan tanda “lebih kecil” tulisan sakngisore ora bisa muncul.
Jebule kudu nganggo entitas karakter kaya tanda < kudu ditulis & # 6 0 ; ditulis tanpa spasi.

Iklan