Sakwise aku nambah antene tranceiver ing ndhuwure antene wifi, access internet dadi mati. Tak ping bola-bali ora ana reply, banjur tak coba ndeleng setting-e lewat internet explorer, kabeh normal….

Banjur tak gunakke software gawane access point, wektu maca konfigurasi ora kasil, kesimpulanku, AP ne wis rusak. Apa merga kena sinyale transmitter ing ndhuwure sing puluhan watt kuwi, njur ngrusak AP?
Arep tak penek dhewe aku ra wani, lagi tekan separo tower rasane wis dhuwur banget. Kepeksa tak telpon kancaku, tak kon nggawa sabuk sisan. Bareng tekan pucuk tower jebule konektor antenene ucul. Waah, iki mesthi pokale sing masang antene tranceiver wingi. Mbuh kepidak mbuh piye, jelas konektore jebol. Konektore banjur disambung sementara, tak coba maneh tetep ora isa nge ping.

Sakteruse, AP wis didhunke, njur tak gawa nyang ngisore tower AP sijine, tak urupke, tak ping, tetep ora isa. Kebeneran ana spare AP siji, tak coba nggango spare kuwi, jebul isa. Kesimpulane, AP lawas ora bisa mancar. Apa merga antenene ucul njur pemancare jebol? Kok kaya pesawat nggo ngebrik wae. Mangka sinyale mung cilik, ing spek ditulis mung 60 mwatt.

Sidane AP tak genti, tak unggahke, ora dhing, sing ngunggahke ya kancaku mau, aku mula wani menek? Mesisan tak kon nyoba antene D Link 18 db. Jebul nganggo antene iki uga isa, mangka tau tak coba kanthi ketinggian 6 meter-an ora isa. Nanging aku tetep nggango antene lawas 24 db sing konektore sempat jebol mau.

Kondisi terakhir, sakwise ana lesus, antene owah arahe dadi ngalor, kudune barat laut, nanging merga access internet isih normal, yo wis, arep ngundang kancaku maneh kon menek, aku durung sempat.

Iklan