Jan-jane aku wis ngingoni kura-kura brasil lawase 10 tahunan, wektu kuwi regane mung limang ewu. Sakiki gedhene kira-kira diameter 20 centinan. Rong ndina iki anakku rewel kon nukokke maneh, tak kandhani yen wis duwe, isih ngeyel wae jarene emoh sing gedhe. Njalukke sing cilik.

Saka rong bakul, menehi rega sing beda, sijine rolas setengah, sijine rong puluh. Weleh, jebule wong dodolan kuwi sak senenge dhewe yen golek bathi. Rega sakmono kuwi paling kulakane 10 ewu. Piye maneh, golek bathi ora ana aturane, sing penting sing tuku gelem, mbok menawa aturane mung siji, atine dhewe-dhewe…

Iklan