Ing malem tahun anyar 2007 iki rasane awak rada ra kepenak, irungku pengar merga arep pilek. Jam setengah sanga aku metu karo bojoku tuku susu kanggo anakku. Ing ngarep super market kebake ora mekakat.

Kepeksa aku parkir rada adoh, bojoku tak kon tuku dhewe. Aku mung ndeleng wong sing sliwar-sliwer, sok-sok ana sing nyebul trompet. Mbuh kenapa, aku kok ora ana perasaan apa-apa ing malem tahun iki. Kanggoku biasa wae, arep tahun anyar saben dina aku ya ra kepengin.

Mbok menawa aku rada ra normal. Wing wektu assesment ana soal ‘apakah sering merasa sepi ditengah pesta?’,  tak jawab tidak, mangka sakjane aku sering krasa ngono.

Mbok menawa wong-wong wis kentekan hiburan, kabeh peristiwa dianakke pesta. Anak lahir, anak sunat, anak kawin, ulang tahun, tahun baru, munggah kaji, lulus TK, lulus SD, SMP, SMA, S1, S2,S3 lan sakteruse… kabeh dianakke pesta.

Nanging kabeh mau durung ana sing ngalahke sakwijine juragan kayu ing pesisir lor sing nganakke ulang tahun kanggo manukke. Manuk tenanan dudu manukke dhewe (sst…ora saru iki). Ora baen-baen, manukke mau ditanggapke ndhangdhut… apa ora hebat?

Mbok menawa, aku ora seneng pesta merga aku ra duwe dhit nggo pesta, sapa ngerti yen duwe dhit banjur melu-melu wong liya?

Iklan