Apa kuwi DMZ? Ora liya singkatan saka demiliterized zone. Apa iki mbahas perang, jihad lan sakjenise? Ora, iki ora ana hubungan blas karo perang…

Aku ntes wae ngaktifke opsi DMZ ing router SMC, karepku ben aku bisa ngakses internet tanpa difilter dening firewall. Dadi sakkabehing setting ing firewall kalebu jadwal lan blocking, kabel isa ditembus yen DMZ diaktifke.

Syarate kudu nduwe IP statis, lan DHCP ing router diaktifke ‘forever’. Dadi, client sing nggunakke DMZ, IP ne disetting manual ora dadi client-e DHCP server.

Iklan