Ana sing kandha, kita ora bisa nyalahke wong sing nganggo sandhangan minim merga kabeh mau gumantung marang pikirane sing ndeleng.

Wong nganggo sandhangan lengkap yen sing ndeleng pikirane ngeres statuse padha karo wong sing ora nganggo sandhangan. Ngono jarene…

Nanging, coba dipikir… wong waras ngendi sing ora duwe pikiran macem-macem yen panca indrane diwenehi stimulan sing nduweni potensi nimbulke pikiran ngeres?

Yen kita ndeleng wong nganggo sandhangan lengkap, gedhe endi potensi nimbulke pikiran ngeres dibandhing yen ndeleng wong wuda????? (kuwi yen sampeyan waras)

Iklan