Buanamaria, kuwi jenenge kancaku, sing bener nulise bu ana maria; aku ya sempat bingung wektu nyecan (melakukan scanning) IP nganggo look@lan ketemu komputer jenenge buanamaria. Aku ora arep crita masalah buanamaria, nanging ntes wae dheweke ngomong sing rada ngguyokke…

“Mas, nyonyahmu jare hamil maneh?”, ngono dheweke takon. Ha ha ha, aku ngguyu ngakak. Pancen bojoku terkenal gawene hamil, nanging wektu iki durung. Njur tak jawab sakkenane, nek aku kawin neh iya, nanging nek bojoku hamil ora….Mbuh sapa sing gawe isu.

Iklan