BlimkeysBlimkeys, operasi standard tangan siji SIP (SoftInput Panel) yakuwi program text input sing bisa nggantekke keyboard lan bisa digunakake kanggo sawernaning aplikasi sakwise di install. Keuntungane cara iki menawa sampeyan numpak kendaraan utawa wis kulina nganggo keypad Handphone.

Yen pengin ngganti tampilan kaya keypad handphone uga bisa, mung cukup ngganti parameter ing file blimkeys.txt.

Kesimpulane, aku cocok nganggo keyboard iki tinimbang nganggo keyboard asli PDA sing cilik-cilik. Dibanding nganggo full screen keyboard, aku tetep luwih seneng nganggo iki sebab ora ngebak-ngebakki layar. Tur maneh ukurane tombol bisa diganti-ganti.

Iklan