Trojan iki nganyelake banget. Wis pirang-pirang sasi Symantec kasil ndeteksi nanging ora isa bertindak apa-apa. Esuk iki tak coba nganggo regrun.

Sakwise tak jalanke, regrun kasil nemokke irjit.dll, nanging ora kasil nyetop. Bola-bali tak coba tetep wae isih aktif. Banjur tak click ‘service manager’ tak goleki irjit.dll banjur tak stop. Aku bali nyang ekplorer nggoleki irjit.dll, ketemu banjur tak click, saknalika symantec jalan lan file kasebut wis ilang di quarantine dening symantec.

Kesimpulane, irjit.dll kudu distop sik nganggo service manager, anti virus nembe isa beraksi.

Iklan