Kartuku tak migrasi saka Halo bebas abonemen dadi Halo bebas bicara. Hasile lumayan, SMS sing biasane 350 rupiah dadi 150 rupiah, lan total tagihan mudun drastis, merga saksuwene iki aku luwih akeh nggango sms. Nanging….

Ana sing nganyelake. Minggu bengi aku nelpon kanca, angel banget nyambunge. Tak coba kanca sijine, ya tetap angel. Loro-lorone omahe ora adoh. Banjur iseng-iseng tak coba nggango fren. E…ora nganti etungan 10 detik langsung nyambung, loro-lorone ngono.

Banjur tak deleng nomere kancaku mau, loro-lone nganggo nomere Telkomsel. Tak gathuk-gathukke, mbok menawa Telkomsel mulai urik, mulai nakalan (apa awit mbiyen wis nakalan), yen padha-padha sak provider digawe angel nyambunge merga luwih murah taripe, yen beda provider langsung disambung merga luwih larang taripe.

Kuwi mbok menawa….nyata yen aku nelpon beda provider, ya gampang nyambunge, contone menyang Indosat utawa XL.

Iklan