Sasi iki, aku durung nulis blas. Mbuh kenapa aku kesed banget nulis.
Awan iki aku rada telat shalat dhuhur ing mushala, shalat jama’ah wis bar diteruske kultum. Merga pembicarane ora teka, diganti dening takmir.

Aku ngenteni sik ning teras, nunggu kultum bar lan nunggu barengan yen ana sing arep shalat jama’ah.
Amarga sing kultum dadakan, dadine ya sak kecekele olehe ngomong. Nanging kanggoku ra papa, lumayan-lah kanggone kelas dadakan.

Mung rada ra kepenake, ana sing ora sreg karo pembicarane. Saben-saben kalimat sing metu disrekali. Hmm… aku saya ora kepenak, aku ethok-ethok ngantuk ben ora dijak melu nanggapi, nanging atiku tambah ora jenjem.

Abote wong pasa….

Iklan