Jumatan ing mushala teknik sawijining universitas negri ing Jogja.

Wing bola-bali yen khatibe mahasiswa, ana ciri siji sing tak titeni, ngomonge kesusu-susu sajak ana sing nggudak-gudak.

Maklumlah, semangate isih kobar-kobar, sakabehe isine sirah pingin ditokke. Aku malah deg-degan ngrungokke….

Iklan