Yen nyuplik gambar ing document pdf nganggo snapshoot tool ing Adobe Reader, ben kualitas gambare apik, gedhekke sik (di zoom) nganti sak dhuwure 200 %, nembe di snapshoot banjur paste ing dokumen liya. Asile mesti luwih cetha, garise ora pedhot-pedhot.

Conto zoom 100%, hasil snapshoot
100%

Yen zoom 200%,

200%

Kanggo mbuktekke, gambar loro ing nduwur isa dicopy.

Iklan