Navis wengi iki nesu-nesu. Lucune dheweke nesu merga njaluk sunat (khitan). Gara-gara si Ayik kancane sunat, dhewekke dadi pengin. Rumangsane sunat kuwi ora lara? Lha wis piye, bocahku iki lagi umur 4 th durung mudheng sunat kuwi apa.

Tur maneh, dhewekke sunate ora bisa kanti cara normal. Wis pernah tak takonke dokter bedhah, sunate kudu ing rumah sakit propinsi sing ana ahline. Ragade jare 7 yuta, mergane ndadak nganggo operasi barang. Karepku tak tunda nganti kelas siji, sebab pengalaman wektu dheweke operasi hernia, infuse pengin dicopot wae, ora gelem meneng, dadi malah ngrepotke. Insya Allah yen wis rada mudheng….

Iklan