Mas Titis wengi iki ngajak kancane dolan nyang omahku. Kancane crita yen mbiyen kuliah ing UMY, sakdurunge wisuda kudu lulus mata kuliah maca Al Quran. Jare direwangi kursus nyang dosene kanthi mbayar.

Bengi iki, janjine tetap pengin sinau maca Al Quran. Muga-muga Gusti Allah nambahi ilmune lan maringi kefahaman…

Iklan