Permadi ngramal ing : detik

“Nggak ada yang bisa mengantisipasi ini. Gusti Allah marah, leluhur marah, Ratu Kidul marah,” tandasnya.

Yen Gusti Allah nesu, mbokmenawa ana benere, nanging yen leluhur utawa ratu kidul nesu terus ndadekke musibah, ora ana keterangan sing masuk akal. Gusti Allah wis dhawuh ing Al Quran:

64:11 “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

“Ora ana sawijining musibah apa wae yang ngenani sawijining manungsa saliyane kanthi izine Allah; Lan sapa wae kang iman marang Allah, mesthi Panjenenge bakal menehi pitudhuh marang atine. Lan Allah Maha Mangerteni sakabehane.”

Muslim, ora kena percaya sakabehing ramalan, apa maneh ramalane dhukun. Sakabehe kudu diserahke marang Allah swt. Apik elek kabeh kersane Gusti Allah, kita mung kewajiban ikhtiar lan tawakal. Yen kanthi cara loro mau isih kena musibah, kita kudu yakin kuwi kersane Gusti Allah lan mesthi apik kanggo awake dhewe, urip utawa mati….

Iklan