Ing babagan iki kudu nyinggung mabadi al khamsah sing mbiyen nate di’paksakan’. Alhamdulillah sawetara wis ora. Kudu bisa ngyakinake peserta yen minhajul hayah ya mung siji…ISLAM.

Malem kemis, group Hot Line Service ora isa teka merga kabeh nyang mBantul dadi sukarelawan. Group-e Amalia, padha wae, sebagian nyang mBantul, siji ijin ana kepentingan keluarga.

Iklan