Gusiku sing paling mburi ngisor abuh. Sorene tak gawa nyang dokter gigi. Tekan nggone, biasa…aku kon mangap terus cangkemku disorot nggango lampu. Gusiku banjur didudul-dudul nggango sawijining alat.

Kesimpulane, gusiku terinfeksi merga luka, mbuh merga kena ri iwak utawa balung. Sak elingku aku bar mangan iwak. Terus gusiku dileleti pasta rupane njambon rasa strawberry lan ora kena kemu nganti tekan ngomah.

Jebule pasta mau obat penghilang rasa sakit. Gusi sak sekitare kaya mati rasa. Aku banjur nyang apotik ngijolke resep, diijoli obat telung rupa lan obat kemu. Salah sijine antibiotik, jarene apotik kudu dientekke.

Tekan ngomah aku terus kemu, bengine arep turu obat kemu tak nggo kemu. Rasane kaya betadin. Sakwise kuwi untukku dadi keset banget, nganti esuk isih krasa ngono.

Dene obate ora ana sing tak ombe. Aku wis bosen ngombe obat, apa maneh antibiotik. Pengalaman yen lagi flu, mesthi diwenehi antibiotik, yen durung mari antibiotikke diganti maneh jenis liya sing luwih mandi, jarene.

Iklan