Koneksi jaringan saka ngomah tekan kantor nganggo wifi wis kasil. Kanthi dhuwure antene 26,5 meter, antene 24 db, lan D link AP ing pucuk tower, bisa nge ping kanthi 65500 bytes buffer size.
Lewat Google Earth tak ukur jarake kira-kira mung 800 meter. Sak jane ora patiya adoh, nanging ana wit dhuwur banget ing kuburan sing nutupi omahku.
ping

Iklan