Antena wifi sing tak pasang nduweni Gain 24 db, jan-jane apa sih maksude gain 24 db iku? Kepeksa mlayu maneh nyang wikipedia. Kira-kira maksude kaya mengkene:

Ing perancangan Antena, Gain kuwi logaritma rasio saka sawjining pattern radiasi sawijining antena ing arah radiasi sing paling kuat dibanding sawijining antene referensi. Yen antene referensi kuwi antena isotropic, gain asring diwujudke ing unit of Dbi (decibels over isotropic).Kanggo conto, antene dipole nduweni gain 2,14 dBi. Asring, dipole antene digunakke kanggo referensi (sebab referensi isotopric yang sampurno orang mungkin digawe), ing kasus iki gain antena diukur nggango dBd (decibels over dipole).Pola radiasi

Gain antena kuwi sawijining fenomena pasif – power ora ditambahi dening antena, nanging kanthi sederhana didistribusikke kanggo nyediakke luwih akeh maneh power sing diradiasekke ing arah tertentu banjur ditransmisekke dening antene isotropik. Yen antene nduweni gain positif ing beberapa arah, dhewekne mesthi nduweni gain negatif ing arah liyane sebagai energi sing disimpen dening antena. Gain antena merga saka kuwi ijol-ijolan (trade-off) antarane range sing isa dicover dening antene lan gain antena. Kanggo conto, antena parabola ing pesawat antariksa nduweni gain sing banget gedene, nanging mung nduweni range sing banget cilikke ing arahe, sehingga arah antene saka bumi kudu akurat.

Definisi

Intensitas I utawa power P isa di ekspresikke ing decibels kanthi rumus standar
Rumus standar

dene I0 lan P0 kuwi referensi khusus kanggo intensity lan power.

Kanggo conto, yen PdB 10 dB luwih gedhe timbang PdB0, banjur P ping sepuluhe P0. Yen PdB luwih gedhe 3 dB, power ratio nyedhaki 2 .(faktor loro)

Iklan