Traffic Light utawa kawentar ing desaku disebut lampu bangjo kuwi gunane mung kanggo ngatur lalu lintas. Yen abang ya mandheg, yen ijo oleh mlaku lan yen kuning siap-siap mandheg. Yen jare anakku, kuning ateges tambah gas, ben luwih cepet.

Nanging yen tak rasakke, lampu bangjo ora mung kanggo ngatur lalu-lintas. Ora mung pisan pindho tak temoni. Yen lampu abang ganti dadi ijo, ujug-ujug kabeh sopir lan sing numpak sepedha montor bareng-bareng ngunekke klakson. Dadi, lampu ijo kuwi tandha kanggo ngunekke klakson?

Wong-wong sing seneng ngunekke klakson kuwi apa ora mikir yen wong sak mono akahe sing lagi nunggu pindhahe lampu abang nyang lampu ijo karepe padha? Kabeh pengin ndang mlaku. Lha kenapa kok ndadak ngganggo acara ngunekke klakson? Apa dipikir, wong-wong padha ora melilik ngawasi lampu abang? Ora susah diklakson, yen wis ijo mesthi padha nggeblas.

Mesakke banget …

Iklan