Mlaku-mlaku nganti perbatasan Jawa timur ing sak kiwa-tengene dalan aku weruh babagan sing ra patiya lumrah. Aku weruh akeh instansi lan perusahaan padha masang spanduk. Jan-jan e yen mung spanduk ora ana sing gawe aku gumun.

Spanduke kuwi ditulis ngango Basa Jawa!!! Wah…. iki gebrakan anyar. Terus ing sawijining koran, ana sekolahan nganakke upacara sing pemimpine upacara nganggo blangkon lan aba-abane nganggo Basa jawa.

He he he, nanging apa ora keprungu wagu yen upacara nganggo Basa Jawa? Durung maneh yen mengko IT di Jawakke, mesthi tambah lucu. Coba dipikir, wagu apa ora?:
harddisk = piring atos
software = barang alus
hardware = barang atos
mouse=werog (nek tikus keciliken)
server=babu
email=layang setrum
lan sak teruse.

Rasane angel, njawakke istilah IT. Lha wong di Indonesiakke wae krasa wagu, apa maneh yen dijawakke. Monggo sing kagungan kamus IT Basa Jawa, mbok aku diparingi….

Iklan