Kaca burem, kuwi ibarat saka ati kang diduweni dening wong kang orang percaya marang pituduh saka Gusti Allah.

Sepisan ngingkari apa-apa kang teka saka Gusti Allah lan Rasule, kaca kuwi ketambahan sak titik ireng, saya akeh pengingkarane, saya akeh titik irenge saya burem kaca kuwi, saengga kaca kuwi ora bisa maneh mantulke cahya.

Wiwit kuwi, ora ana pituduh, nasehat sing dipercaya, wiwit kuwi pangerane ya nafsune dhewe….

Iklan