Numpak bis mini saka kantor menyang terminal awan kuwi ndadekke aku rada gumun sithik. Umume wong ngamen ing bis ya nyanyi dhisik terus lagi njaluki dhuwit.

Pengemis sing siji iki rada kreatif, sakdurunge nyanyi dheweke ngedum amplop cilik sing wis ditulisi sing intine njaluk bantuan.

Sawetara wulan kepungkur uga ana kedadeyan sing mirip ing omah, ana wong njaluk-njaluk kanthi menehi amplop kosong karo ngomong yen njaluk sumbangan.

Pancen kreatif…..

Iklan