17:36 Lan aja sliramu melu apa-apa kang sliramu ora nduweni pengetahuan. Saktemene pengrungon, pandeleng lan ati , kabeh kuwi bakal dijaluki pertanggung jawaban.

Iklan